Getum við veitt aðstoð?
Þjónusta
Eignastýring
Fagleg ráðgjöf um fjárfestingar
Sérsniðin þjónusta fyrir efnameiri einstaklinga og fagfjárfesta.
Markaðsviðskipti
Gjaldeyrisuppboð Seðlabanka
Þjónusta við fjárfesta sem vilja taka þátt í fjárfestingarleið Seðlabankans.
Fyrirtækjaráðgjöf
Fjármögnun
Ráðgjöf um fjármögnun fyrirtækja og aðstoð við sölu hlutafjár og öflun lánsfjár.
Framtakssjóðir
EDDA
EDDA slhf. er einn af fagfjárfestasjóðum í rekstri Virðingar og er í eigu lífeyrissjóða og annarra fagfjárfesta.
Markaðsviðskipti
Miðlun verðbréfa
Kaup og sala skráðra verðbréfa í Kauphöll og miðlun óskráðra bréfa.
Fyrirtækjaráðgjöf
Kaup og sala
Víðtæk þjónusta og ráðgjöf við kaup, sölu og sameiningu fyrirtækja.
Fyrirtækjaráðgjöf
Endurskipulagning
Þjónusta við hluthafa, kröfuhafa og aðra hagsmunaaðila í tengslum við fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja.
Framtakssjóðir
AUÐUR I
Framtakssjóðurinn AUÐUR I fjárfestir í starfandi fyrirtækjum á vaxandi markaði.
Fyrirtækjaráðgjöf
Skráning og útboð
Aðstoð við fyrirtæki, sveitarfélög og stofnanir við útgáfu og útboð skráðra sem óskráðra verðbréfa, hlutabréfa og skuldabréfa.
Um Virðingu