Veldu síðu
Veldu síðu
Innskráning

Virðing er alhliða verðbréfafyrirtæki sem veitir fjárfestingatengda þjónustu á sviði eignastýringar, markaðsviðskipta, fyrirtækjaráðgjafar og reksturs framtakssjóða.

Virðing hefur starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki og starfar undir eftirliti FME.

Grundvallaratriði í starfsemi Virðingar eru langtímaárangur og virðing fyrir einstaklingum, samfélagi og umhverfi.

Um Virðingu

Virðing hf. sameinaðist í upphafi árs 2014 Auði Capital hf.

Verðbréfafyrirtækið Auður Capital var stofnað af árið 2007 en Virðing var stofnað árið 1999.

Hið sameinaða verðbréfafyrirtæki leggur mikið upp úr faglegri þjónustu og félagið hefur á að skipa öflugum hópi sérfræðinga sem hafa áratuga reynslu af innlendum sem alþjóðlegum fjármálamörkuðum.

Virðing hf. er sjálfstætt fyrirtæki með dreift eignarhald sem stundar ekki viðskipti fyrir eigin reikning. Með því að vera óháð takmörkum við hættu á hagsmunaárekstrum milli fyrirtækisins og viðskiptavina þess.

Áhættumeðvitund er einn af lykilþáttunum í starfsemi Virðingar. Fjárfestingar eru ekki áhættulausar en það er grundvallaratriði að taka upplýsta og vel ígrundaða ákvörðun um áhættu.

Við leggjum mikið upp úr gagnsæi og hreinskiptni í samskiptum og því að hafa upplýsingar aðgengilegar.

Mannleg nálgun snýst um virðingu fyrir einstaklingum og fjölbreytileika þeirra. Við mat á fjárfestingum er mikilvægt að líta til verðmæta sem felast í mannauði, stjórnarháttum og fyrirtækjamenningu.

Ábyrg arðsemi þýðir að við viljum skila fyrirtækinu og viðskiptavinum hagnaði en okkur er ekki sama hvernig. Með því að bera virðingu fyrir umhverfinu, mannauðnum og samfélaginu náum við betri langtímaárangri fyrir alla.

Stjórnarhættir

Stofnendur, stjórn og starfsmenn Virðingar hafa frá upphafi lagt áherslu á að viðhafa góða stjórnarhætti í starfsemi félagsins. Félagið uppfyllir ákvæði laga og reglna og fylgir leiðbeiningum Viðskiptaráðs eins og þær eru hverju sinni. Félagið horfir til alþjóðlegra viðurkenndra vinnubragða á þessu sviði og leitast við að haga stjórnarháttum sínum í samræmi við það sem best þekkist.

Virðing leggur ríka áherslu á ábyrga viðskiptahætti. Kjarninn í hugmyndafræði félagsins er að með ábyrgri hegðun, óháðri ráðgjöf, áhættumeðvitund og hreinskilni náist bestur árangur til langs tíma – fyrir viðskiptavini, fyrir fyrirtækið sjálft og hluthafa þess og fyrir samfélagið í heild.

Hér fyrir neðan má nálgast ýmsar starfsreglur félagsins.

Upplýsingar fyrir viðskiptavini
Stjórnarhættir
Stjórn

Stjórn Virðingar skipa:
Kristín Pétursdóttir, stjórnarformaður
Magnús Hreggviðsson, varaformaður
Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, meðstjórnandi
Rúnar Bachmann, meðstjórnandi

Varamenn eru:
Stella Víðisdóttir
Vilhjálmur Þorsteinsson

Stjórn Virðingar

Kristín Pétursdóttir stofnaði Auði Capital vorið 2007 og var forstjóri félagsins þar til í apríl 2013 er hún tók sæti stjórnarformanns. Hún var aðstoðarforstjóri hjá Kaupþingi Singer & Friedlander í London til ársloka 2006 og hafði yfirumsjón með samþættingu Singer & Friedlander við Kaupþing banka. Kristín starfaði hjá Kaupþingi banka frá árinu 1997. Á árunum 1999-2005 var Kristín framkvæmdastjóri fjárstýringar og sá alfarið um fjármögnun bankans. Áður en Kristín hóf störf hjá Kaupþingi vann hún hjá Statoil í Noregi, hjá Skeljungi og hjá Íslandsbanka. Kristín er hagfræðingur frá Háskóla Íslands og er með mastersgráðu í alþjóðaviðskiptum frá Handelshöyskolen í Bergen í Noregi. Kristín starfar í dag sem forstjóri Mentor ehf.

Magnús Hreggviðsson útskrifaðist sem viðskiptafræðingur (Cand. Oecon) frá Háskóla Íslands 1975. Hann hefur starfað í eigin fyrirtæki s.l. ár, fyrst við rekstur á endurskoðunarstofu, sem ráðgjafi og löggiltur fyrirtækja-, fasteigna- og skipasali frá árinu 1976. Síðar sem einn stærsti útgefandi tímarita og bóka í tæpan aldarfjórðung samhliða fasteigna- og landþróunarverkefni í Smárahvammi. Frá 2005 hefur hann starfað í eigin ráðgjafafyrirtæki, Firma Consulting ehf. Magnús hefur setið í stjórnum fjölda fyrirtækja undanfarna áratugi. Hann hefur verið varaformaður stjórnar Virðingar frá 2011.

Guðbjörg Edda Eggertsdóttir starfar sjálfstætt sem ráðgjafi í stjórnun. Hún var forstjóri Actavis á Íslandi 2010-2014, en starfaði hjá félaginu og forverum þess frá 1980. Guðbjörg Edda situr í stjórn Íslandsstofu og ýmissa fyrirtækja og sat í stjórn Viðskiptaráðs Íslands 2012-2016. Hún settist í stjórn Auðar Capital í árslok 2007 og sat í stjórn félagsins til 8. janúar 2014 er félagið sameinaðist Virðingu hf. Sama dag var hún kjörin í stjórn Virðingar hf.

Guðbjörg Edda er með kandídatspróf í lyfjafræði frá Kaupmannahafnarháskóla.

Rúnar Bachmann er rafvirki og hefur setið í stjórn Virðingar frá 2010. Hann starfar hjá og er hluthafi í Verkis hf. og áður hjá Rafteikningu hf. Rúnar hefur mikla reynslu í bæði félagsmálum og í stjórnar- og nefndarstörfum og hefur setið í stjórn Iðnnemasambandsins, Félags Íslenskra rafvirkja, Rafiðnaðarsambands Íslands, tekið þátt í sveitastjórnarmálum  á Suðárkróki meðal annars sem varabæjarfulltrúi. Hann hefur setið í stjórn Rannís og Vísinda og tækniráðs, stjórn Átaks til atvinnusköpunar og skólanefnd Tækniskóla Íslands. Hann hefur verið í endurskoðunarnefnd Lífeyrissjóðsins Stafa frá 2009.

Endurskoðunarnefnd Virðingar skipa:
Elfa Björg Aradóttir, formaður
Guðbjörg Edda Eggertsdóttir
Magnús Hreggviðsson

Endurskoðandi Virðingar er:
Rýni endurskoðun ehf., Gunnar Þór Ásgeirsson

Innri endurskoðandi Virðingar:
Innri endurskoðun Virðingar er útvistað til KPMG ehf.

Regluvörður Virðingar:
Regluvörslu Virðingar er útvistað til Advel lögmanna slf. Regluvörður félagsins er Sigrún Helga Jóhannsdóttir hdl. og staðgengill regluvarðar er Ragnheiður Þorkellsdóttir hdl.

Hluthafar

Hluthafar Virðingar hf. sem eiga yfir 1% hlut í félaginu – 31.12.2016

Hluthafi %
Birta lífeyrissjóður 14,58%
KP Capital ehf. (í eigu Kristínar Pétursdóttur) 8,99%
Lífeyrissjóður verslunarmanna 8,31%
Pretium ehf (Í eigu Guðbjargar Eddu Eggertsdóttur) 6,42%
MBA Capital ehf (í eigu Ármanns Þorvaldssonar og meðfjárfesta) 4,66%
Miðeind ehf (Í eigu Vilhjálms Þorsteinssonar) 4,11%
KJ eignarhald ehf. (Í eigu Kristínar Jóhannesdóttur og db. Ásu Karenar Ásgeirsdóttur) 4,09%
Akkur SI 4,07%
Títanía ehf (Í eigu Berglindar Jónsdóttur) 3,69%
Meson Holding S.A (Í eigu Vilhjálms Þorsteinssonar) 3,63%
Sigurður Sigurgeirsson 3,27%
Lífsverk lífeyrissjóður 3,1%
Rafiðnaðarsamband Íslands 2,98%
Monóna ehf. (Í eigu Ragnheiðar Jónu Jónsdóttur) 2,37%
Eignarhaldsfélagið Tindar ehf (í eigu Hannesar Frímanns Hrólfssonar, Frosta Reyrs Rúnarssonar o.fl.) 1,83%
Félag iðn-og tæknigreina 1,79%
Félag Íslenskra Rafvirkja 1,69%
VM Félag vélstjóra og málmtæknimanna 1,66%
Ingunn Wernersdóttir 1,58%
AC eignarhald hf 1,56%
Grafía-stéttarfélag í prent/mið 1,39%
MATVÍS (Matvæla- og veitingaf) 1,39%
Byggiðn – Félag byggingarmanna 1,37%
Lýsi hf 1,24%

 

Samfélagsábyrgð
tree

Fyrirtækjum ber samfélagsleg skylda til að sýna ábyrga hegðun.  Sú ábyrgð nær til þess hvernig þau haga allri sinni starfsemi, hvernig þau taka afstöðu til mála, tjá sig og taka ákvarðanir. Við teljum það því hlutverk okkar hjá Virðingu að hvetja aðra til aukinnar meðvitundar um samfélagið og umhverfið. Við sýnum fordæmi með heiðarlegum og gagnsæjum viðskiptaháttum, með því að bera virðingu fyrir starfsfólki, viðskiptavinum og samstarfsaðilum. Við teljum fylgni við lög, heiðarleika og gott siðferði vera lykilatriði í starfsemi okkar. Við viljum hafa jákvæð áhrif á viðskiptahætti og auka ábyrgð gagnvart samfélagi og umhverfi bæði með því að vanda okkar eigin hegðun og ákvarðanatöku, og ekki síður í gegn um fjárfestingar okkar.  Í fjárfestingum leitumst við því við að fjárfesta á samfélagslega ábyrgan hátt og hvetjum þau fyrirtæki sem framtakssjóðir okkar fjárfesta í með beinum hætti til aukinnar ábyrgðar.  Við höfnum því viðhorfi að velja þurfi á milli fjárhagslegrar arðsemi og samfélagslegs ávinnings.  Það er sannfæring okkar að jafnvægi milli fjárhagslegrar arðsemi og samfélagslegrar ábyrgðar sé einmitt tækifæri til að ná betri langtímaárangri á báðum sviðum. Við erum bjargföst í þeirri trú að það felist fjárhagslegur ávinningur í því að axla samfélagslega ábyrgð.

Virðing hf. er aðili að Festu – miðstöð um samfélagsábyrgð fyrirtækja.

Góðgerðarstarf
Umhverfisstefnan

VIRÐINGU ER ANNT UM UMHVERFIÐ

Því leggjum við áherslu á að:

 

 

NOTA MINNA

  • Þarf ég á hlutunum að halda?
  • Þarf ég þetta útprentað?
  • Get ég notað bollann/glasið aftur?
  • Slekk ég ljósin?

NOTA RÉTT

  • Virðing leitast við að kaupa umhverfisvæna og endurvinnanlega vöru og endurnýta sem mest.
  • Virðing leitast við að eiga viðskipti við aðila sem leggja áherslu á verndun umhverfisins og eru með umhverfisvottaða starfsemi.

FARGA RÉTT

  • Við setjum skrifstofupappír aldrei með öðru rusli
  • Við flokkum rusl í pappír, plast og annað. Gler og skilagjaldsumbúðir eru flokkaðar sér. Rafhlöðum og blekhylkjum er hent í þar til gerð ílát.
  • Við förgum tölvum og öðrum vélbúnaði á viðeigandi hátt.
Fólkið
Yfirstjórn
Hannes Frímann Hrólfsson Forstjóri hannes@virding.is 585 6500 Meira
Ásgeir Jónsson Efnahagsráðgjafi asgeir@virding.is 585 6500 Meira
Íris Arna Jóhannsdóttir Yfirlögfræðingur irisarna@virding.is 585 6500 Meira
Eignastýring
Jónas R. Gunnarsson Framkvæmdastjóri jonas@virding.is 585 6500 Meira
Þórður Emil Ólafsson Forstöðumaður viðskiptastjóra thordur@virding.is 585 6500 Meira
Björn Knútsson Viðskiptastjóri bjorn@virding.is 585 6500 Meira
Brynja Hjálmtýsdóttir Fjárfestingastjóri brynja@virding.is 585 6500 Meira
Eggert Þ. Aðalsteinsson Fjárfestingastjóri eggert@virding.is 585 6500 Meira
Guðlaug Pálsdóttir Viðskiptastjóri gudlaug@virding.is 585 6500 Meira
Lára J. Björnsdóttir Viðskiptastjóri lara@virding.is 585 6500 Meira
Framtakssjóðasvið
Margit Robertet Framkvæmdastjóri margit@virding.is 585 6500 Meira
Gunnar Sigurðsson Fjárfestingastjóri gunnars@virding.is 585 6500 Meira
Daníel Kristjánsson Sérfræðingur daniel@virding.is 585 6500 Meira
Einar Pálmi Sigmundsson Fjárfestingastjóri einarpalmi@virding.is 585 6500 Meira
Fyrirtækjaráðgjöf
Ármann Þorvaldsson Framkvæmdastjóri armann@virding.is 585 6500 Meira
Bjarki Logason Sérfræðingur bjarki@virding.is 585 6500 Meira
Karvel Steindór Pálmason Sérfræðingur karvel@virding.is 585 6500 Meira
Magnús Edvardsson Sérfræðingur magnus@virding.is 585 6500 Meira
Ásgeir Örn Hlöðversson Sérfræðingur asgeir.hlodversson@virding.is 585 6500 Meira
Vala Hrönn Guðmundsdóttir Sérfræðingur vala@virding.is 585 6500 Meira
Leifur Þorbergsson Sérfræðingur leifur@virding.is 585 6500 Meira
Bjarki Hvannberg Sérfræðingur bjarki.hvannberg@virding.is 585 6500 Meira
Markaðsviðskipti
Frosti Reyr Rúnarsson Framkvæmdastjóri frosti@virding.is 585 6500 Meira
Grétar Elías Finnsson Miðlun gretar@virding.is 585 6500 Meira
Einar Þór Einarsson Miðlun einar.einarsson@virding.is 585 6500 Meira
Rekstrarsvið
Ólöf Jónsdóttir Framkvæmdastjóri olof.jonsdottir@virding.is 585 6500 Meira
Guðbjörg Hanna Gylfadóttir Aðalbókari gudbjorg@virding.is 585 6500 Meira
Ólöf Ásta Ólafsdóttir Bókhald olof.olafsdottir@virding.is 585 6500 Meira
Heiða Kristín Víðisdóttir Bakvinnsla heida@virding.is 585 6500 Meira
Hrund Ólafsdóttir Áhættustýring hrund@virding.is 585 6500 Meira
Halla Þórisdóttir Skrifstofa halla@virding.is 585 6500 Meira
Viktoría Loftsdóttir Ráðskona viktoria@virding.is 585 6500 Meira
Elísa Björg Sveinsdóttir Sérfræðingur elisa@virding.is 585 6500 Meira
Nýjustu fréttir
Virding-logo-rammi-400x200
METAFKOMA HJÁ VIRÐINGU HF.

Afkoma nýliðins árs var sú besta í sögu Virðingar hf., en hagnaður félagsins á árinu 2016 var liðlega 460 milljónir króna

Lesa áfram

hannes vb 1
Viðtal við forstjóra Virðingar í Viðskiptablaðinu

Hannes Frímann Hrólfsson, forstjóri Virðingar, var í viðtali hjá Viðskiptablaðinu á dögunum og ræddi þar um hagræðingu í fjármálageiranum. Hér má sjá viðtalið í heild sinni.

Lesa áfram

Virding-logo-rammi-400x200
Viljayfirlýsing um undirbúning samruna

Stjórnir Kviku banka hf. og Virðingar hf. hafa undirritað viljayfirlýsingu um undirbúning samruna félaganna undir nafni Kviku.

Lesa áfram

Svo það sé sagt..
Svo-thad-se-sagt-header4
Um bókarskrif skeggjaðra hagfræðinga

Þegar íslensku bankarnir hrundu í fyrstu viku október 2008 var sá sem hér ritar aðalhagfræðingur Kaupþings. Eftir að bankinn hafði geispað golunni tók við langt tóm í starfseminni. Ég sat inni í dauðum banka og varð fljótt upptekinn af þeirri […]

Svo-thad-se-sagt-header4
Svartur eða hvítur köttur?

Alltaf virðist vera nægur tími til þess að ræða um hvort kötturinn sé hvítur eða svartur en ekki hvort að hann veiðir mýs. Stjórnmálaumræðan hérlendis snýst yfirleitt um markmið – og þau oft háleit – en sjaldnar um leiðir og árangur.

Lesa áfram

Svo-thad-se-sagt-header4
Flæðið með krónunni – fortíðin minnir á sig

Niðurstaðan er því sú að það er ekki viðskiptaafgangur frá ferðaþjónustu sem á stærstan þátt í því að hækka gengi krónunnar heldur fjárhreyfingar sem eru tengdar ýmis konar fjárfestingu í víðum skilningi.

Lesa áfram

Ólöf Jónsdóttir
Framkvæmdastjóri

Ólöf hefur starfað hjá Virðingu frá samruna við Auði Capital. Áður starfaði hún hjá Auði Capital frá 2009.
Ólöf starfaði frá árinu 2006 við áhættustýringu hjá Kaupþingi, fyrst í rannsóknar- og hönnunardeild við hönnun áhættulíkana og síðar á skrifstofu forstjóra við áhættustýringu samstæðu. Þar áður starfaði hún hjá gæðatryggingadeild Actavis við tækjaprófun. Ólöf hefur einnig sinnt dæmatímakennslu við Háskólann í Reykjavík.

Ólöf lauk M.Sc. gráðu í ,,Operational Research” frá London School of Economics árið 2005 og B.Sc. í véla- og iðnaðarverkfræði árið 2003. Hún hefur einnig lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Guðbjörg Hanna Gylfadóttir
Aðalbókari

Guðbjörg hefur starfað hjá Virðingu frá samruna við Auði Capital. Guðbjörg hóf störf hjá Auði í maí 2010. Guðbjörg starfaði um 16 ára skeið hjá Nýsi þar sem hún kom að ýmsum verkefnum svo sem bókhaldi, uppgjöri og áætlanagerð. Síðustu árin var Guðbjörg skrifstofustjóri Nýsis og sat í stjórn félagsins. Á árum áður starfaði hún við ýmis störf hjá Landsbanka Íslands.

Guðbjörg er með B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá University of Alabama.

Ólöf Ásta Ólafsdóttir
Bókhald

Ólöf hóf störf hjá Virðingu fyrri hluta ársins 2013. Áður hafði hún starfað um árabil í starfi sem launafulltrúi og skrifstofumaður hjá Bæjarskrifstofum Garðabæjar og Valitor.

Hún hefur BS próf í viðskiptafræði frá Háskólanum í Reykjavík.

Heiða Kristín Víðisdóttir
Bakvinnsla

Heiða hefur starfað hjá Virðingu frá samruna við Auði Capital. Heiða Kristín hóf störf hjá Auði í maí 2010. Heiða starfaði í Sparisjóðabanka Íslands hf. í erlendri greiðslumiðlun í 6 ár þar sem hún sá um erlendar greiðslur, afstemmingar og samskipti við viðskiptavini um allan heim. Einnig vann hún innan Sparisjóðabankans í uppgjöri afleiða og verðbréfaviðskiptum í 3 ár og sá þar um ýmiss konar uppgjör og verðbréfalánaviðskipti.

Heiða hefur sótt ýmiss konar námskeið í fjármálaheiminum, þar á meðal Sparnám sem er sérsniðið nám í samvinnu í Háskóla Íslands þar sem helstu fög voru alþjóðaviðskipti, rekstrarhagfræði og réttindi og skyldur fjármálafyrirtækja.

Jónas R. Gunnarsson
Framkvæmdastjóri

Jónas hefur unnið hjá Virðingu frá árinu 2006. Hann útskrifaðist frá Háskólanum í Reykjavík með Bsc. í viðskiptafræði. Jónas hefur lokið prófi til löggildingar í verðbréfamiðlun.

Ármann Þorvaldsson
Framkvæmdastjóri

Ármann hóf störf hjá Virðingu vorið 2015. Hann hefur áralanga reynslu á sviði fjármálamarkaða og var framkvæmdastjóri fyrirtækjaráðgjafar Kaupþings frá árinu 1997 til ársins 2005. Hann var framkvæmdastjóri Kaupþings Singer & Friedlander í Bretlandi frá 2005 til ársins 2008. Á árunum 2013-2015 starfaði hann sem framkvæmdastjóri hjá fasteignalánafélaginu Ortus Secured Finance í London og er stjórnarformaður þess félags.

Ármann er rekstrarhagfræðingur (MBA) frá Boston University og hefur lokið BA gráðu í sagnfræði frá Háskóla Íslands.

Frosti Reyr Rúnarsson
Framkvæmdastjóri

Frosti hefur starfað hjá Virðingu frá samruna við Auði Capital. Frosti vann í nokkur ár hjá Fjárvangi og síðar fyrir Frjálsa fjárfestingarbankann. Frá árinu 2001 vann hann hjá Kaupþingi í markaðsviðskiptum og stýrði verðbréfateymi markaðsviðskipta á árunum 2006 til 2009 er hann lauk störfum hjá bankanum. Frosti var einn af stofnendum Tinda verðbréfa og starfaði þar sem framkvæmdastjóri markaðsviðskipta þar til Tindar sameinuðust Auði Capital í ársbyrjun 2012.

Frosti er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum..

Hrund Ólafsdóttir
Áhættustýring

Hrund hóf störf hjá Virðingu árið 2015. Hún starfaði áður sem sérfræðingur á Afurða- og auðlindasviði hjá Matís og sem ráðgjafi fyrirtækja hjá Íslandsbanka sumurin 2013 og 2014.

Hún lauk stúdentsprófi af eðlisfræðibraut frá Verzlunarskóla Íslands árið 2010 og útskrifaðist með BSc. í iðnaðaverkfræði frá Háskóla Íslands vorið 2014. Hrund hefur einnig lokið prófið í verðbréfaviðskiptum.

Bjarki Logason
Sérfræðingur

Bjarki hefur starfað hjá Virðingu frá samruna við Auði Capital. Bjarki hóf störf hjá Auði Capital haustið 2009. Hann hefur mikla reynslu úr fjármálageiranum, m.a. víðtæka reynslu af verðmötum fyrirtækja og fasteigna. Hann hefur tekið þátt í í mörgum af stærstu verkefnum fyrirtækjaráðgjafar s.s. kaupum Auðar I á Já Upplýsingaveitum, endurskipulagningu Ölgerðarinnar og kaup á Alp bílaleigu. Bjarki starfaði hjá Landsbankanum frá 2002-2008, fyrst í greiningardeild og svo í fyrirtækjaráðgjöf. Árið 2008 stofnaði hann ráðgjafarfyrirtækið Strada Partners.

Bjarki er viðskiptafræðingur frá Háskólanum í Reykjavík og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Halla Þórisdóttir
Skrifstofa

Halla hefur starfað hjá Virðingu frá samruna við Auði Capital. Halla Þóris hóf störf hjá Auði í mars 2011. Áður starfaði hún sem móttökustjóri hjá Skeljungi og í bókhaldi hjá Úrvali Útsýn í 10 ár.

Karvel Steindór Pálmason
Sérfræðingur

Karvel hóf störf hjá Virðingu á árinu 2015. Hann hefur starfað á fjármálamarkaði frá 2008 er hann hóf störf hjá Landsbankanum. Starfaði hann á fyrirtækjasviði við lánveitingar til stærri viðskiptavina bankans. Karvel hefur reynslu af fjármögnun, verðmati, eftirliti og greiningu á lánasöfnum sem og að koma að endurskipulagningu smárra og meðalstórra fyrirtækja. Að auki sinnti hann kennslu og ráðgjöf til annarra starfsmanna. Karvel er menntaður stjórnmálafræðingur frá Háskóla Íslands.

Magnús Edvardsson
Sérfræðingur

Magnús hefur starfað hjá Virðingu frá samruna við Auði Capital. Magnús hóf störf hjá Auði vorið 2009. Hann starfaði áður sem sérfræðingur í Greiningardeild Kaupþings þar sem hann vann að greiningu og mati á þróun fjármagnsmarkaðarins. Einnig tók hann þátt í greiningu á fyrirtækjum á markaði, skrifaði greinar og stóð að fræðslu.

Magnús útskrifaðist úr viðskiptafræðideild Háskólans í Reykjavík árið 2006. Hann var einnig við nám í University of the Incarnate Word í Texas þar sem hann lærði viðskiptafræði. Hann útskrifaðist með mastersgráðu í fjárfestingarstjórnun úr Háskólanum í Reykjavík árið 2008.

Viktoría Loftsdóttir
Ráðskona

Viktoría sér um heimilishald hjá Virðingu. Viktoría kom til okkar sumarið 2009 en áður sinnti hún starfsmönnum Nýherja um stutt skeið og þar áður starfaði hún í 10 ár hjá Íslenskri erfðagreiningu.

Margit Robertet
Framkvæmdastjóri

Margit hefur starfað hjá Virðingu frá samruna við Auði Capital. Hún starfaði sem framkvæmdastjóri fyrirtækjaráðgjafar Auðar Capital allt frá stofnun félagsins til nóvember 2013 en þá tók hún við starfi fjárfestingastjóra á sviði framtakssjóða.

Margit hefur starfað í fjármálageiranum í 25 ár, lengst af utan Íslands. Á árunum 1993-1996 starfaði hún í markaðsviðskiptum hjá Barclays í London en flutti sig síðar til Credit Suisse í París þar sem hún starfaði við fyrirtækjaráðgjöf. Margit snéri heim árið 2005 og varð framkvæmdastjóri lánasviðs Straums Burðaráss fjárfestingarbanka þar sem hún leiddi uppbyggingu bankans á því sviði 2005-2007.

Margit er viðskiptafræðingur, með MBA frá Rotterdam School of Management og próf í verðbréfaviðskiptum.

Margit hefur víðtæka reynslu af alhliða fjárfestingabankastarfsemi. Hún hefur sinnt ráðgjöf og leitt samningaviðræður við kaup eða sölu á stórum sem smáum fyrirtækjum, haft umsjón með fjölda hluta- og skuldabréfaútboða og aðstoðað fjárfesta við öflun lánsfjár í tengslum við skuldsettar yfirtökur.

Margit situr í stjórn Íslandshótela.

Þórður Emil Ólafsson
Forstöðumaður viðskiptastjóra

Þórður Emil hefur starfað hjá Virðingu frá samruna við Auði Capital. Áður starfaði hann hjá Auði Capital frá 2010. Árið 1998 hóf hann störf hjá Kaupþingi og starfaði við einstaklingsráðgjöf. Frá árinu 1999 til 2010 starfaði Þórður Emil hjá Kaupthing Bank Luxembourg og síðar hjá Banque Havilland bæði í einkabankaþjónustu og á eignastýringarsviði bankanna.

Þórður Emil útskrifaðist með BS próf í viðskiptafræði frá Viðskiptaháskólanum á Bifröst og er löggiltur verðbréfamiðlari.

Kristín Pétursdóttir
Stjórnarformaður

Kristín stofnaði Auði Capital vorið 2007. Hún var aðstoðarforstjóri hjá Kaupþingi Singer & Friedlander í London til ársloka 2006 og hafði yfirumsjón með samþættingu Singer & Friedlander við Kaupþing banka. Kristín starfaði hjá Kaupþingi banka frá árinu 1997. Á árunum 1999-2005 var Kristín framkvæmdastjóri fjárstýringar og sá alfarið um fjármögnun bankans. Áður en Kristín hóf störf hjá Kaupþingi vann hún hjá Statoil í Noregi, hjá Skeljungi og hjá Íslandsbanka.

Kristín er hagfræðingur frá Háskóla Íslands og er með mastersgráðu í alþjóðaviðskiptum frá Handelshöyskolen í Bergen í Noregi.

Hannes Frímann Hrólfsson
Forstjóri

Hannes varð forstjóri Virðingar í janúar 2014 að loknum samruna við Auði Capital. Áður hafði hann starfað hjá Auði frá janúar 2012 sem aðstoðarforstjóri eftir samruna Auðar við Tinda verðbréf og sem forstjóri frá apríl 2013. Hann var framkvæmdastjóri og meðstofnandi Tinda verðbréfa frá 2009. Hann starfaði fyrir Kaupþing banka og síðar Arion banka í 11 ár. Hjá Arion banka var hann aðstoðarframkvæmdastjóri Fjárstýringar og Markaðsviðskipta. Hjá Kaupþingi var hann i forstöðumaður Gjaldeyris- og afleiðumiðlunar og síðar aðstoðarframkvæmdastjóri Markaðsviðskipta.

Hannes er viðskiptafræðingur (cand.oecon) frá Háskóla Íslands og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum. Hann hefur einnig lokið hinu alþjóðlega ACI miðlunarprófi.

Ásgeir Jónsson
Efnahagsráðgjafi
Björn Knútsson
Viðskiptastjóri

Björn hefur starfað hjá Virðingu frá samruna við Auði Capital. Áður starfaði hann hjá Auði Capital frá 2012. Frá 2003-2012 starfaði Björn í Lúxemborg hjá Kaupþingi og Banque Havilland þar sem hann var viðskiptastjóri í einkabankaþjónustu. Hann var meðstofnandi og framkvæmdarstjóri eignastýringarfyrirtækisins GreenLeaf Financial S.A. Áður en Björn fór til Lúxemborgar starfaði hann hjá MP Fjárfestingarbanka og hjá Íslandsbanka í markaðsviðskiptum og einnig starfaði hann um skeið hjá Sölumiðstöð Hraðfrystihúsanna.

Björn er viðskiptafræðingur frá Viðskiptaháskólanum í Bifröst og löggiltur verðbréfamiðlari. Hann er einnig með meistaragráðu í sjávarútvegsfræði frá Háskóla Íslands

Brynja Hjálmtýsdóttir
Fjárfestingastjóri

Brynja hefur starfað hjá Virðingu frá samruna við Auði Capital. Hún starfaði hjá Auði Capital frá stofnun félagsins og annaðist fjárfestingar fyrir viðskiptavini frá upphafi. Hún hefur starfað við eignastýringu í hátt á annan áratug. Áður en hún hóf störf hjá Auði hafði hún bæði annast eignastýringu fyrir einstaklinga og fyrirtæki og síðar eignastýringu fyrir fagfjárfesta þ.e. lífeyris- og tryggingarsjóði. Hún hefur einnig verið sjóðsstjóri verðbréfasjóða.

Brynja er viðskiptafræðingur af stjórnunarsviði Háskóla Íslands og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Arna Harðardóttir
Framkvæmdastjóri

Arna hefur starfað hjá Virðingu frá samruna við Auði Capital. Arna hóf störf sem framkvæmdastjóri fagfjárfestasjóða Auðar Capital í október 2007. Hún var framkvæmdastjóri hugbúnaðarfyrirtækisins Calidris frá 2003 til 2006 og fjármálastjóri Viðskiptaráðs Íslands frá janúar 2007. Áður starfaði hún í eigin rekstri og í 9 ár á verðbréfamarkaði sem deildarstjóri einstaklingsviðskipta og sjóðastýringar hjá Landsbankanum/Landsbréfum.

Arna hefur MBA gráðu frá Háskólanum í Reykjavík, BA próf í hagfræði frá háskólanum í Reading í Englandi og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Arna situr í stjórn eftirtalinna fyrirtækja: Tal, Yggdrasill, Íslenska gámafélagið og Gagnavarslan.

Grétar Elías Finnsson
Miðlun

Grétar hefur starfað hjá Virðingu frá samruna við Auði Capital. Grétar hefur starfað á fjármálamarkaði síðan 2004, en fyrir þann tíma var hann fjármálastjóri fyrirtækja í byggingariðnaðinum. Hann hóf störf hjá Kaupþingi árið 2004, fyrst sem miðlari í fjárstýringu og seinna á fjármagnsmörkuðum. Frá mars 2010 og til sameiningar fyrirtækisins við Auði Capital í janúar 2012 var Grétar miðlari hjá Tindum Verðbréfum.

Grétar er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands og er með MBA frá European University í Barcelona. Hann hefur lokið alþjóðlega ACI miðlunarprófinu.

Gunnar Sigurðsson
Fjárfestingastjóri

Viðskiptafræðingur frá University of South Alabama og lauk MBA frá Pennsylvania State University.

Hann hefur að undanförnu verið stjórnarformaður nokkura innlendra og erlendra félaga, s.s. Securitas og Iceland Tyres Ltd. Á árunum 2009 til 2011 vann Gunnar sem ráðgjafi slitastjórnar Landsbankans varðandi eignir bankans, m.a. Iceland Foods og House of Fraser. Gunnar vann hjá Baugi Group á árunum 2003–2009 fyrst sem framkvæmdastjóri erlendra fjárfestinga og síðar sem forstjóri. Áður starfaði hann hjá Íslandsbanka/FBA og First Chicago NBD í Detroit í USA.

Eggert Þ. Aðalsteinsson
Fjárfestingastjóri

Eggert hóf störf hjá Virðingu árið 2011. Þar áður starfaði hann sem hlutabréfagreinandi hjá IFS Greiningu og Kaupþingi banka. Eggert hefur komið víða við á fjölmiðlum, m.a. á Fréttablaðinu, Markaðnum og Viðskiptablaðinu. Hann var stjórnarmaður í Íslenskum verðbréfum á árunum 2010-2011.
Hann stundaði nám í sagnfræði, stjórnmálafræði og viðskiptafræði og er löggiltur verðbréfamiðlari.

Guðlaug Pálsdóttir
Viðskiptastjóri

Guðlaug hefur starfað hjá Virðingu frá samruna við Auði Capital. Áður starfaði hún hjá Auði Capital frá 2007 og var einn af fyrstu starfsmönnum fyrirtækisins, á fjármála og rekstrarsviði , var síðar ráðgjafi í séreignarsparnaði og síðan á eignastýringarsviði. Áður en Guðlaug gekk til liðs við Auði sinnti hún starfi vörumerkjastjóra hjá Halldóri Jónssyni ehf. Guðlaug hefur mikla reynslu af rekstri fyrirtækja og rak eigin fyrirtæki til fjölda ára með góðum árangri. Guðlaug hefur einnig starfað hjá Búnaðarbanka Íslands og Kaupþingi í erlendum viðskiptum.

Guðlaug lauk Rekstrar- og viðskiptanámi frá EHÍ árið 2001.

Lára J. Björnsdóttir
Viðskiptastjóri

Lára hefur starfað hjá Virðingu frá samruna við Auði Capital í janúar 2014 en hún hóf störf hjá Auði í ársbyrjun 2009. Hún hefur margra ára reynslu af íslenskum fjármálamarkaði allt frá því hún hóf störf hjá hjá Landsbanka Íslands sem gjaldkeri og aðalféhirðir 1995. Næst tók hún við gerð starfsmannahandbókar og greiningu vinnuferla hjá Landsbréfum og sérhæfði sig í fjármálaráðgjöf til einstaklinga og einkabankaþjónustu fyrir hönd bankans.

Lára útskrifaðist af frumgreinadeild Viðskiptaháskólans á Bifröst 1995 og sem rekstrarfræðingur frá sama háskóla 1997.

Ásgeir Örn Hlöðversson
Sérfræðingur
Vala Hrönn Guðmundsdóttir
Sérfræðingur

Vala hóf störf hjá Virðingu haustið 2015 en hún starfaði áður í fyrirtækjaráðgjöf H.F. Verðbréfa og fjármáladeild Marel Iceland ehf.

Vala er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands og situr í stjórn Félags viðskipta- og hagfræðinga. Í árslok 2014 lauk hún M.Sc. gráðu í fjármálum fyrirtækja frá Háskólanum í Reykjavík og fjallaði meistararannsókn hennar um fjármögnun lítilla og meðalstórra fyrirtækja á Íslandi og fjármagnsskipan þeirra.

Íris Arna Jóhannsdóttir
Yfirlögfræðingur

Íris Arna hóf störf hjá Virðingu í janúar 2016. Áður var hún yfirlögfræðingur H.F. Verðbréfa hf. 2012-2015 og þar á undan verkefnastjóri hjá LOGOS lögmannsþjónustu 2007-2012. Íris Arna hefur einnig starfað á verðbréfasviði Fjármálaeftirlitsins og í Frjálsa fjárfestingarbankanum hf.

Íris Arna er með kandídatspróf í lögfræði frá Háskóla Íslands og LL.M gráðu í banka- og fjármálalögfræði frá The London School of Economics and Political Science. Hún er með próf í verðbréfaviðskiptum og með réttindi til málflutnings fyrir héraðsdómi.

Leifur Þorbergsson
Sérfræðingur

Leifur hóf störf hjá Virðingu í upphafi árs 2016 en hann starfaði áður í deild Stefnumarkandi verkefna hjá Íslandsbanka og hjá Viðskiptaráði Íslands. Leifur hefur auk þess sinnt dæmatímakennslu í tölfæði við Háskólann í Reyjavík.

Leifur er hagfræðingur frá Háskóla Íslands og hefur M.Sc. gráðu í fjármálum fyrirtækja frá Villanova School of Business í Pennsylvaníu.

Elísa Björg Sveinsdóttir
Sérfræðingur

Elísa hóf störf hjá Virðingu vorið 2016. Áður starfaði hún hjá Forlaginu.

Elísa er lögfræðingur að mennt. Hún lauk BA-prófi við Háskóla Íslands árið 2012 og útskrifaðist með kandídatspróf í lögfræði vorið 2015.

Einar Þór Einarsson
Miðlun

Einar Þór Einarsson hóf störf hjá Virðingu í nóvember 2016. Einar Þór hefur starfað á fjármálamarkaði frá árinu 2006 en þá hóf hann störf hjá Kaupþingi og var lengst af í eignastýringu bankans. Í byrjun árs 2012 fór Einar Þór yfir á fjármálasvið Arion banka og starfaði þar sem innlánastjóri í fjárstýringu til loka árs 2014 og eftir það sem sérfræðingur í fjármögnun þangað til í apríl 2015. Frá árinu 2015 og fram til október 2016 vann Einar Þór á fjárfestingarbankasviði Arion banka í markaðsviðskiptum.

Einar Þór er viðskiptafræðingur frá Eckerd College í Florída og er með MBA frá Háskólanum í Reykjavík.

Daníel Kristjánsson
Sérfræðingur

Daníel hóf störf hjá Virðingu haustið 2016. Á námsárum sínum vann hann sem sumarstarfsmaður í fjármáladeild HB Granda og framleiðsludeild Lýsis.

Daníel er með B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. gráðu í fjármálum frá ESADE Business School í Barcelona.

Einar Pálmi Sigmundsson
Fjárfestingastjóri

Einar Pálmi hóf störf hjá Virðingu í byrjun árs 2017. Einar Pálmi hefur unnið í yfir 20 ár á fjármálmarkaði og þar af lengst sem yfirmaður ýmissa sviða. Hann starfaði sem forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar HF verðbréfa frá árinu 2009 til ársins 2015. Áður starfaði hann m.a. hjá Arion banka (2008-2009), Kaupþingi (2007-2008) og Íslandsbanka (1993-2007). Í fyrri störfum sínum á fjármálamarkaði hefur hann m.a. starfað í markaðsviðskiptum, gjaldeyrismiðlun, fyrirtækaráðgjöf og við endurskipulagningu fyrirtækja.

Einar Pálmi er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands og með MBA frá Rotterdam School of Management. Þá hefur hann kennt verðmat fyrirtækja við Háskólann á Bifröst.

Bjarki Hvannberg
Sérfræðingur

Bjarki Hvannberg hóf störf hjá Virðingu í janúar 2017. Hann hefur yfir 10 ára reynslu af störfum á fjármálamarkaði. Áður hafði Bjarki starfað í hlutabréfastýringu hjá rekstrarfélaginu Stefni hf. og í eignastýringu Arion banka hf. og forverum þess banka. Bjarki starfaði í eignastýringu sem forstöðumaður fjárfestingaþjónustu á árunum 2012-2014 og þar á undan sem viðskiptastjóri í sömu deild.

Bjarki er með BSc. gráðu í iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands og MSc. gráðu í Finance & Investment frá University of Edinburgh. Einnig hefur hann lokið löggildingu til verðbréfamiðlunar.